Utstillingsdesign – Nobels Fredssenter

Vi har vært ansvarlige for den grafiske utformingen av utstillingen BeDemocracy, som tok sted på Nobels fredssenter fra mai–oktober 2014. Hensikten med utstillingen var å debattere hvordan sosiale medier påvirker demokratiseringsprosesser, så vel som folks deltakelse og engasjement relatert til politiske og sosiale forhold rundt om i verden. Utstillingen, som er dynamisk og interaktiv, bruker innspill fra de besøkende til å danne et levende, digitalt innhold, der alle kan ytre sin mening rundt utvalgte temaer.

Expology har vært ansvarlig for den tekniske løsningen. Alle bilder er tatt av Oda Hveem