Logodesign – Sunne Barn

Akademiet For Personlig Trening har etablert en non-profit stiftelse som heter Stiftelsen Sunne Barn. Deres hovedmål er å samle inn midler og arrangere aktiviteter som skal bidra til et større fokus på sunnhet og helse hos barn. Deres viktigste verdier er medfølelse, helse og aktivitet (bevegelse). Bildene under viser noen av versjonene som ble testet ut i prosessen mot det ferdige resultatet, og logoen de til slutt valgte (øverst).