Design og prosess – Bold

Bold er et magasinprosjekt iverksatt av Tomorrow Creatives. Fokuset i magasinet er designprosess og strategi. Innholdet er preget av dyptgående artikler som engasjerer, inspirerer og underholder leseren. Bold skal være utfordrende og provoserende for å engasjere til debatt rundt designfaget og designerens rolle og fremtid i næringslivet. Gjennom Bold gjøres den kreative prosessen tilgjengelig for alle som har en interesse for kreative fag og alternativ tenkning.

Mål: Å skape debatt rundt designfaget og designerens rolle. Å bygge bro mellom de kreative yrkene. Å gi innsikt om kreativ prosess til næringslivet. Å posisjonere Tomorrow Creatives.

Løsning: I fjor høst hadde vi med oss idéen til Bold inn i et pilotprogram igangsatt av Arts & Business med formål om å tydeliggjøre magasinets konsept. Sammen med ca. seksten andre kreatører diskuterte, og videreutviklet vi hverandres konsepter på tvers av fagområder og disipliner. Vi hadde samtaler med potensielle samarbeidspartnere, og fikk råd og kritikk av høyt kompetente gründere og næringslivsledere m.m. Deler av denne arbeidsformen har vi tatt med oss videre inn i Bold, og i mai avholdt vi vårt første fagpanelmøte. Et fagpanel i Bold-sammenheng skal være et diskusjonsforum der vi har fokus på kreatørens rolle i samfunnet og næringslivet. Vi diskuterer hva slags artikler som bør være med i maga­sinet, og hva som ikke skal være med. Sammensetningen av panelet representerer de ulike fagområdene Bold fokuserer på.

Tomorrow Creatives har utviklet og designet magasinet. Formspråket er rent, men vi ønsket ikke å skape et sterilt uttrykk da hovedfokuset er på prosess. Derfor har vi latt en del av skapelsen av layout med feil og mangler bli værende i magasinet.

 

 

Vi ønsket å lage logoen til Bold, analogt. Logoen ble bygget opp av klosser, som vi i etterkant tegnet. I magasinet brukes den håndtegnedene varianten.

 

 

Mange forberedelser ble gjort på Kreatørmøtene og i møtene med fagpanelet. Interne diskusjoner om layout og eksterne diskusjoner om innhold. Prosess, strategi, planlegging og design i harmoni og til tider disharmoni.

 

 

På coveret til Bold#1 ville vi ha en analog look som viser prosessen bak hovedsaken på en iøyenfallende måte. Saken tar for seg brutal branding i krig og nazistenes designmanual. Illustrasjonen er laget av Liv Irene Almqvist Scherven i samarbeid med Tomorrow Creatives.

 

 

Vår sponsor: Allkopi, gjorde en grundig jobb med å trykke magasinet. Takk!