Web & identitet – LGA

Lund Gruppen arrangement jobber med arrangementsutvikling og arrangerer noen av Norges største festivaler. Likevel fremstår de selv som relativt anonyme.

Mål: Vår jobb har vært  å tydeliggjøre LGAs posisjon i markedet og skape en gjenkjennelig, tydelig og sterk profil som skiller seg ut blant konkurrentene. Profilen skal styrke tilhørigheten til LGA internt så vel som å bygge merkevaren og kjennskapen til bedriften hos både nye og gamle kunder. 

Løsning: Profilen er bygget på LGAs fire grunnverdier: «spektakulær», «energisk», «lojal» og «lære». Verdiene munner ut i fire  symboler/dekorelementer som gjennomsyrer hele profilen og som er visuelt beskrivende for disse verdiene. Symbolene har fått hver sin farge som samstemmer med symbolets verdi og en gjennomgående mørk, blåfarge som nedtoner de sterke fargene og tilfører profilen tyngde og seriøsitet. Kombinasjonen av de enkle, rene formene og fargene gir profilen særpreg og et unikt og gjenkjennelig uttrykk. 

Nettside

Mål: Vår jobb har vært å  gjennom nettsiden vise bredden av hva LGA jobber med. Den viktigste jobben til nettsiden er å fronte LGA som en moderne bedrift og tydeliggjøre deres posisjon som en av de mest erfarne og dyktige aktørene i arrangementssegmentet. 

Løsning: Nettsiden vi har designet skal skape en felles plattform mellom LGAs arrangementer, så vel som alle deres respektive SoMe-kanaler. Den skal generere trafikk til aktuelle samarbeidspartnere og sponsorer, samt inspirere til samarbeid for nye kunder.