Magasindesign – Personskadeforbundet

Tomorrow fikk i oppdrag å redesigne Personskadeforbundets magasin. Magasinets innhold er informativt og nyttig både for de som har langtidsskader, så vel som deres familier. Oppgaven besto av å spesifisere innholdet, opprette et nytt navn (signatur) og løfte det grafiske uttrykket. Vi har tatt et stort hensyn til lesbarhet, på grunn av det store aldersspennet hos målgruppen, og vi har ryddet opp i måten artiklene er strukturert, for å skape lystbetont lesing og en enklere navigasjon. Bildestilen som benyttes er personlig og intim. Luft og struktur gjennom hele bladet tar Personskadeforbundet sine lesere på alvor, og appellerer til et bredt publikum.