Visuell identitet – Hotelia

Hotelia tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester for hoteller, hotell grunneiere og reiselivsbransjen i Norden. Profilen presenterer Hotelia som en profesjonell aktør i sin bransje, konservativ – men likevel ikke kjedelig. For å skille de fra både hotellkjeder og rene konsulentselskaper valgte vi å gå for et arkitektonisk uttrykk. Vi har bygget et sterkt logoelement der formen minner om moderne arkitektur, som fullfører H´en i firmanavnet.